تبلیغات اینترنتیclose
اخبار چند حادثـــه از مـــــوج راديو( حامد ابراهیم پور )
پیچک ( حامد ابراهیم پور )
شعر و ادب پارسینوشته شده در تاريخ سه شنبه 8 مهر 1393 توسط سیدمجتبی محمدی |

 


اخبار چند حادثه از موج راديو(حامد ابراهيم پور)

(يک)
 اخبار چند حادثـــه از مـــــوج راديو

آتشفشان هند ، زمين لرزه ي پرو

ديروز سرنگون شده از ريل يک قطار

ديشب سقوط کرده تـه درّه يک رنو !

هر صبــح : منفجر شدن بمب در عراق

هر شام : منتشر شدن مرگ در توگو !

مرگ ِ سه دوره گرد پي سردي هوا

قتل دو پيرمرد براي نــــــود  پـزو . . .

خاموش مي کني و زبان در مي آوري

اصرار مي کنـــي بنشينـــــــم کنار تو

خود را کنار مــي کشم و سرخ مي شوم

آرام مي زني در ِ گوشم که خر نشو . . .

(دو)
جشن عروسي است ، کنارم نشسته اي

بــر  صندلــــــي راحتــــي ِ روي تابلــــــــو

من را شبيه ميوه ي گنديده ديده اي

من را شبيه پاکتِ خالـــــــــي ماربرو

دست مرا گرفته اي و ناز مي کني

به مردهاي چشــــم چران پياده رو

گفتي که عاشقانه به من فکر مي کني

اين بار نيـــز راست نگفتـــــي پينـو کيو !

(3)
تعقيب چند عامل توزيـــــع آبجــــــــــو

افزايش جهاني ين ، کاهش يورو . . .

با خشـــــم هديه هــــاي مرا پاره مــــي کني

يک جلد از هگل ، دو سه جلد ازميشل فوکو !

نشنيده حرفهـــــــــــاي مرا قطـــــع مي کني

هي داد مي کشم سر گوشي : الو . . . الو  !

بــي اختيار پنجه­ ي من پيش مــي رود

تا ماشه­ ي تفنگ پدر ، گوشه ي کشو

درب اتاق خواب تـــو را قفل مـــي کنم

هي التماس مي کني از نو : نيا جلو !

بــــه خاطرات کوچکمان فکر مي کنم

شليک مي کنم طرف تو : کيو ! کيو !

(آخر )

پاشيده است مغز دو تا نعش در اتاق

برنامه هـاي ويژه ي تحويل سال نو  !

دنيا هميشه منتظر ما نمي شود

دنيا عبــور مي کند از پيچ راديو  ...

 

 

حامد ابراهيم پور

http://asru.blogfa.com/cat-6.aspx

 

برچسب ها : ,

موضوع : اشعارحامد ابراهیم پور -6, | بازديد : 454