تبلیغات اینترنتیclose
پیچک ( حامد ابراهیم پور )
پیچک ( حامد ابراهیم پور )
شعر و ادب پارسینوشته شده در تاريخ دوشنبه 7 مهر 1393 توسط سیدمجتبی محمدی |

 

 

 

تو گم شدي توي يه سکانس تکراري
تو گم شدي توي يه نماي بيروني

تو گم شدي توي دوربين افتاده
تو گم شدي توي يه کلاکت خوني

شبيه چشمهاي مرده ي يه اعزامي
شبيه چشم هاي قرمز يه اعدامي

شبيه چشمهاي ساکت يه تزريقي
شبيه چشمهاي يه زن خيابوني

شبيه رقصيدن لاي موج کارون...
_نه!
شبيه خوابيدن روي ريل لرزون...

_ نه!
شبيه مردن توي حياط زندون...
_نه!
گلوله خوردن توي هواي باروني

تو لنزا هرکي پشت تو حرف بدمي زد!
تو لنزا هرکي نعش تو رو لگد مي زد!

تو ميدوناي شهر غريبه جامونده
تو تهمتا و فحشاي چالهِ ميدوني

سکانس اول:طوقي،تو آسمونايي
سکانس بعدي: نعشي،روپشت بونايي

سکانس بعدي:له! زير کاميونايي...
شبيه مرگ راننده ي بيابوني

نگاه مرد داره غمت رو ميقاپه...
دوساعته دوربين رو دلت کلوزآپه

شبيه زندوني تو حياط پاييزي
شبيه امّيدي آخر زمستوني...

پلان اول: اسمت سر زبونا بود،
پلان دوم: اشکاي نوحه خونا بود

پلان آخر :شليک پاسبونا بود
با گلوله اي که جامونده روي پيشوني...

 

حامد ابراهيم پور

قسمتي از شعر سناريو
براندويي که عرق گير خيس مي پوشد

 

 

برچسب ها : ,

موضوع : اشعارحامد ابراهیم پور -5, | بازديد : 271

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 7 مهر 1393 توسط سیدمجتبی محمدی |

 

شبانه از دهن کوسه با طناب گرفتند
تو را رها شده با اشک و اضطراب گرفتند

جنازه ات را گيج و مچاله آخرِ طوفان
شبيه رختي افتاده از طناب گرفتند

به جاي خون از زخم تن تو شعر ميامد
زنان بندر نعش تو را ازآب گرفتند...

ميان قايق زانو زدند و ولوله کردند
تو زنده ماندي .... از آسمان جواب گرفتند

تو زنده بودي ... پارو زدند و جيغ کشيدند
و بعد از صورتهايشان نقاب گرفتند...

دوباره روز شد و ماه زير خون تو خوابيد
و زخم هاي تو درساحل آفتاب گرفتند

شبيه تاکي در خاک سرخ ريشه گرفتي
و شاعران از خون تنت شراب گرفتند...

براي کشتن تو مردها غريو کشيدند
شبيه ماري ديوانه، پيچ و تاب گرفتند

دهان گرگ شدند و سراغ پيرهنت را
به زوزه از صدها کلبه ي خراب گرفتند

کشان کشان ازاين شعر، سوي آب خزيدي
ولي تو را در خاک
آخرِ کتاب گرفتند....

 

 

حامد ابراهیم پور

از مجموعه شعر"براندويي که عرقگير خيس پوشيده"فصل پنجم-1392

 

 

 

 

برچسب ها : ,

موضوع : اشعارحامد ابراهیم پور -5, | بازديد : 357

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 7 مهر 1393 توسط سیدمجتبی محمدی |

 

 

صدا...صدا...کسي اسمت را
در اضطراب صدا مي زد
پري کوچک غمگيني
تو را در آب صدا مي زد
*
نگاه کردي -و خشکت زد -
به موي ريخته بر دوشش
شناکنان طرفش رفتي
تو را گرفت در آغوشش
*
تنش درآب تکان مي خورد
شبيه پنجره اي در باد
زني... نه ! ماهي سرخي بود
که بوي خون و عسل مي داد
*
ميان پيرهنت پيچيد
و چنگ زد تن خيست را
شبيه مار سپيدي شد
گزيد گردن خيست را
*
و دست هاش که دريا را
ميان خون تو حل کردند
هزار کوسه ي سرگردان
تو را در آب بغل کردند...
*
پريدي از دل کابوست
نفس بريده و ترسيده
صداي خش خش و... دانستي
کسي کنار تو خوابيده
*
نگاه کردي و يک ماهي
نه ! چون عروسک خيسي بود
ميان تخت تو ني مي زد
پري کوچک خيسي بود
*
مچاله کرد تو را درخود
و چنگ زد تن داغت را
ميان پيرهنت پُر شد
گزيد گردن داغت را
*
و بعد ملحفه را پس زد
بلند شد، تن سرخي داشت
و مرگ دور تو مي رقصيد
و مرگ دامن سرخي داشت ...
**

 

 

حامد ابراهیم پور


چهارپاره ي "مرگ"
از مجموعه شعر"آلن دلون لاغر مي شد و کتک مي خورد"
نشرفصل پنجم1391


 

 

برچسب ها : ,

موضوع : اشعارحامد ابراهیم پور -4 , | بازديد : 392

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 7 مهر 1393 توسط سیدمجتبی محمدی |

 

 


دوري کني از نور ، از تقويم، از ساعت
خلوت کني با سقف،با ديوار، با خانه!
خاموشي خود را بيندازي جلوتر.. بعد
روشن کني سيگار خود را قبلِ صبحانه !
*
پنهان شوي درخود، شبيه فيل تنهايي
که از صداي خنده ي يک موش مي ترسد
پنهان شوي...مانند جنّ لاغري باشي
که از سکوت خانه اي خاموش مي ترسد
*
ساکت بماني و تو را آخر بيندازند
مانند عکسي سوخته از قاب ها بيرون
چون خرده سنگي قي شوي از کوه ها پايين
مثل نهنگي تف شوي از آب ها بيرون
*
بي دردسر در فکر پايان خودت باشي
مثل فرود يک پشه در قوريِ چايي
مثل سقوط قوطي نوشابه اي در جوي
يا خودکشي سوسکي در زير دمپايي !
*
مانند روحي نيمه شب خود را بترساني
مثل سگي ولگرد در تعقيب خود باشي
چون قتلِ آدم برفيِ آواره اي در نور
چون مرگ گنجشکي ميان حوض نقاشي
*
باور نمي کردي ولي، چشمان بوفي کور
درتکه هاي خوني آيينه ات باشد
هر شعر تازه در دلت يک زخم تکراري
هر عشق تازه خنجري در سينه ات باشد
*
ديگر دلت مانند يک پيغمبر مايوس
در چاه يک کابوسِ ِ بي تعبير افتاده
خود را به هرسو مي زني، راه نجاتي نيست
چون يک مگس که پشت شيشه گير افتاده...
*
پايين کشيدي پرده ها را .. دربها قفلند
داري کتابي تازه قبل از خواب مي خواني
تنها نشستي... شير گاز خانه ات باز است
تنها نشستي، وغ وغِ ساهاب مي خواني...
*


 حامد ابراهيم پور


 

برچسب ها : ,

موضوع : اشعارحامد ابراهیم پور -4 , | بازديد : 381

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 7 مهر 1393 توسط سیدمجتبی محمدی |

 


کودکي
که با لواشک گاز زده اش
در نيمکت آخر کلاس
غافلگير شده
بدهکاري
که تلفن را بر مي دارد
و به صداي آن سوي خط ميگويد :
خانه نيستم!
مظنوني
که پاي مصنوعي اش را
در صحنه ي جرم جا گذاشته...
همه ي اين ها من بودم!
وقتي که ميگفتم
دوستت ندارم...
و تو مي دانستي
دارم دروغ مي گويم !

 

 

حامد ابراهیم پور
از مجموعه"دور آخر رولت روسي"فصل پنجم1392

 

 

برچسب ها : ,

موضوع : اشعارحامد ابراهیم پور -4 , | بازديد : 297

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 7 مهر 1393 توسط سیدمجتبی محمدی |

 

 


کنار هم غزل خورديم و با خودکار رقصيديم
هوا رفتيم و مثل ابرِِِ ِدر شلوار رقصيديم

هوا بد بود...روي چشم هامان دود پاشيدند
هوا تاريک شد، در آتش سيگار رقصيديم

به ما گفتند: ممنوع است، ممنوع است، ممنوع است
به ما گفتند ممنوع است...با اصرار رقصيديم

زمين خورديم و روي خاک ،صدها برگ عقب رفتيم
زمين خورديم و در تاريخ صدها بار رقصيديم

فعولن فع ... تتن تن ...فاعلاتُن ... تن تکان داديم
عقب رفتيم و دراين بحر ناهموار رقصيديم

تکان خورديم در نُت هاي قرمز رنگ ياسايي
مغول خنديد... روي دامن اُترار رقصيديم

بخارا شعله مي شد، خون نيشابور ني مي زد
عقب رفتيم و روي نيزه ي تاتار رقصيديم

عقب رفتيم : اسکندر ميان صور، دف مي زد
عقب رفتيم و بين آتش و ديوار رقصيديم

عقب رفتيم :ما را قرمطي خواندند، افتاديم...
خليفه سکه مي انداخت، در دربار رقصيديم

خليفه دست مي زد...ماعجم بوديم، کم بوديم
کنار دجله روي خنجر مختار رقصيديم

غذا خورديم و با محمود افغان آشتي کرديم
به حکم باد روي پرچم افشار رقصيديم

دوباره چشم هاي لطفعلي خان را درآورديم
ته فنجان، ميان قهوه ي قاجار رقصيديم

به ما گفتند: مفعولن ! به ما گفتند: مفعولن!
و ما هربار افتاديم...
ما هرباررقصيديم...
**
جلو رفتيم ...
تن هامان ميان تُنگ جا مي شد
پريديم و نوک منقار ماهيخوار رقصيديم

ميان خون و گِل ما را شبيه گربه رقصاندند
هوا کم بود...درحلقوم بوتيمار رقصيديم

براي شادمانيِ فلان سلطان غزل خوانديم
براي ميهمانيِ فلان سردار رقصيديم

طناب سربه داران را تکان داديم با لبخند
کلاغاني شديم و روي چوب دار رقصيديم

مترسک هاي غمگيني شديم و درکنار هم
براي شادي چشمان گندمزار رقصيديم...

 


حامد ابراهیم پور

(از مجموعه شعر :آلن دلون لاغر مي شد و کتک ميخورد-
انتشارات فصل پنجم-1390)
*ابرشلوار پوش:ولادميرماياکوفسکي

برچسب ها : ,

موضوع : اشعارحامد ابراهیم پور -4 , | بازديد : 428

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 7 مهر 1393 توسط سیدمجتبی محمدی |

 

 

 


صداي خنده ي يک خانم جوان شده بودي
مرا صدا کردي... باز مهربان شده بودي
مرا صدا کردي...روي خاک سرد نشستم
سپس درآمدي از گور خود، جوان شده بودي
مرا گرفتي و در چشم هات باد ميامد
شبيه بارش يک برف ناگهان شده بودي...

شبيه خم شدن شانه هاي لاغر يک کاج
پس از تحمل بوران ِ بي امان شده بودم
شبيه لرزش يک برکه از خيال زمستان
شبيه وحشت يک شاخه، در خزان شده بودم
شبيه پرت شدن از در ورودي کافه
پس از شکستن يک مشت استکان شده بودم!
دليل کف زدن چند تا مخاطبِ راضي
براي مردن يک ضد قهرمان شده بودم!
شبيه لرزش دستان بي تحمل راوي
پس از نوشتن پايان داستان شده بودم...

صداي آمدن روزهاي آخر دنيا
صداي قاصدي از آخر جهان شده بودي
مرا گرفتي و مي خواستي که شعر بخواني...
صداي خواندن يک قوي نيم جان شده بودي
شبيه مردن گلبرگ هاي يک گل مريم
شبيه مردن يک بوسه در دهان شده بودي
مرا رها کردي...روبروي ابر نشستي
شروع ريختن سقف آسمان شده بودي
شروع واشدن صبحگاهيِ گل سرخِ
مسافري از آن سوي کهکشان شده بودي
به سويت آمدم...
از پشت ابر، روز درآمد
ميان دستم يک مشت استخوان شده بودي...

 


حامد ابراهيم پور
از مجموعه:براندويي که عرقگيرخيس پوشيده
نشرفصل پنجم-1392

برچسب ها : ,

موضوع : اشعارحامد ابراهیم پور -4 , | بازديد : 363

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 7 مهر 1393 توسط سیدمجتبی محمدی |

 

 

دوري کني از نور ، از تقويم، از ساعت
خلوت کني با سقف،با ديوار، با خانه!
خاموشي خود را بيندازي جلوتر.. بعد
روشن کني سيگار خود را قبلِ صبحانه !
*
پنهان شوي درخود، شبيه فيل تنهايي
که از صداي خنده ي يک موش مي ترسد
پنهان شوي...مانند جنّ لاغري باشي
که از سکوت خانه اي خاموش مي ترسد
*
ساکت بماني و تو را آخر بيندازند
مانند عکسي سوخته از قاب ها بيرون
چون خرده سنگي قي شوي از کوه ها پايين
مثل نهنگي تف شوي از آب ها بيرون
*
بي دردسر در فکر پايان خودت باشي
مثل فرود يک پشه در قوريِ چايي
مثل سقوط قوطي نوشابه اي در جوي
يا خودکشي سوسکي در زير دمپايي !
*
مانند روحي نيمه شب خود را بترساني
مثل سگي ولگرد در تعقيب خود باشي
چون قتلِ آدم برفيِ آواره اي در نور
چون مرگ گنجشکي ميان حوض نقاشي
*
باور نمي کردي ولي، چشمان بوفي کور
درتکه هاي خوني آيينه ات باشد
هر شعر تازه در دلت يک زخم تکراري
هر عشق تازه خنجري در سينه ات باشد
*
ديگر دلت مانند يک پيغمبر مايوس
در چاه يک کابوسِ ِ بي تعبير افتاده
خود را به هرسو مي زني، راه نجاتي نيست
چون يک مگس که پشت شيشه گير افتاده...
*
پايين کشيدي پرده ها را .. دربها قفلند
داري کتابي تازه قبل از خواب مي خواني
تنها نشستي... شير گاز خانه ات باز است
تنها نشستي، وغ وغِ ساهاب مي خواني...
*


حامد ابراهيم پور


آلن دلون لاغر ميشد و کتک ميخورد
فصل پنجم-1390

برچسب ها : ,

موضوع : اشعارحامد ابراهیم پور -4 , | بازديد : 275

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 7 مهر 1393 توسط سیدمجتبی محمدی |

 

 

 

هميشه شکل خودش بود: ساده و بدوي
هميشه ربط زيادي به من نداشته بود

هميشه فکر دويدن، هميشه فکر سفر
شبيه چلچله اي که وطن نداشته بود

دوباره جنگ نکرده شکست خورد، ولي
در آرزوي نبردي دوباره بود دلم

هزارمرتبه آتش گرفت و دور افتاد
شبيه پيرهني پاره پاره بود دلم

هميشه حسرت قدري عزيز بودن داشت
که چاه کن شد و تعبير خواب يادش رفت

دل شکسته ي من بند باز پيري بود
که راه رفتن روي طناب يادش رفت

هميشه دلهره ي ديگران به او ميگفت
به فکر تيغ نيوفتد ، دوباره سم نخورد

چگونه امکان دارد که زندگي بکني
و حالت اصلا از زندگي بهم نخورد !

 

 

حامد ابراهيم پور

 

برچسب ها : ,

موضوع : اشعارحامد ابراهیم پور -4 , | بازديد : 437

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 7 مهر 1393 توسط سیدمجتبی محمدی |

 


فرار کردم و پشت سرم به مويه روانند
هزار خاطره ي پشت سر گذاشته ي من
چقدر آخر هر شعر ِ نيمه کاره بميرم
چقدر گريه کند دختر نداشته ي من
*
چقدر دل زده بالا نياورم همه ي عمر
ميان سرزنشِ روز و روزگار ،سرم را
چقدر زندگي ام را به وهم ِ شعر ببازم
ازين که هست ،سرافکنده تر کنم پدرم را
*
چقدر گوشه ي آيينه روسپيد نباشم
چقدر روزي ازين طالع سياه بگيرم
چقدر در پي تو کوچه کوچه راه بيفتم
زنان شهر تو را با تو اشتباه بگيرم
*
چقدر صبر کنم دست روزگار دوباره
بيايد و بزند مثل قبل توسري اش را
چقدر خط بکشم روي ديگران که برادر
به ضرب خنجر ثابت کند برادري اش را
*
تو رفته اي و دلم زندگي نخواسته... گرچه
حساب خود را با روزگار صاف نکردم
تو رفته بودي و اين شعر را براي تو گفتم
به دوست داشتنت گرچه اعتراف نکردم
*
به جاي هردويمان گريه کن...براي تو سخت است
پس از شنيدن اين روز و حال گريه نکردن
به من اجازه بده مثل قبل اشک نريزم
به احترام سي و پنج سال گريه نکردن...

 

 

حامد ابراهیم پور

 

برچسب ها : ,

موضوع : اشعارحامد ابراهیم پور -4 , | بازديد : 455